Hartelijk welkom op ons koor.

Op deze informatiepagina zullen wij u zoveel mogelijk proberen te informeren over het ontstaan / opzet/ doel / en overige relevante informatie aangaande het “BroekerhavenSmartlappenkoor” .


Oefenavonden

Oefenavonden; Het koor heeft 20 repetitieavonden per jaar, te weten: 11 voor de zomerstop en 9 na de zomerstop. Wij repeteren elke vrijdag in de oneven weken en wij beginnen om 20.00 uur in de Halve Maan.

Dit onder begeleiding van Sjaak Wester.


Inschrijving mogelijkheden
De aanmelding geschied via voorzitter Greet Vreeker 0228512746.


Kosten lidmaatschap
De contributie is vastgesteld op € 100, - per jaar.
De betalingen kunnen worden voldaan via overmaking op NL 02 RABO 0175294054 t.n.v. het BroekerhavenSmartlappenkoor.
De contributie zal worden gebruikt om in alle kosten te voorzien die de vereniging maakt.


Vrijwilligers
Beschikt u naast het hebben van een gezellige persoonlijkheid, ook nog over verdere talenten die voor de vereniging van nut kunnen zijn, laat het ons dan weten. Alleen met z’n allen, zowel leden als initiatiefnemers, maken wij de vereniging tot een succes. Ook nodigen wij u van harte uit tot het doen van suggesties (liefst schriftelijk, of in de pauze van de oefenavonden.

 

Tenslotte :

Veel zangplezier toegewenst bij ons BroekerhavenSmartlappenkoor.

Zwiers Webdesign