OPGAVEFORMULIER


Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van het “BroekerhavenSmartlappenkoor”.

De contributie per jaar bedraagt € 100,- vanaf 2019.
De contributie per jaar bedraagt € 100,- per jaar.
Ondergetekende zal de contributie over maken op rek NL 02 RABO 0175294054 t.n.v. het BroekerhavenSmartlappenkoor.
Zwiers Webdesign